IRC komande

Način unošenja komandi

IRC ili ti Internet Relay Chat funkcioniše po principu razmene poruka korisnik - server, korisnik - korisnik. Poruke koje korisnik šalje serveru nazivaju se IRC komande. Pišu se u obliku /msg servis komanda, gde /msg znači posalji poruku, servis je ime servisa na serveru kome šaljemo komandu(ChanServ, NickServ, BotServ, MemoServ, OperServ ili HostServ), a komanda je naredjenje koje šaljemo serveru da izvrši(na pr. info nick). Evo primera kako izgleda jedna cela komanda za dobijanje informacija o nekom nicku, kuca se tačno kao što piše ovde: /msg nickserv info Pera, gde je Pera nick o kome želimo da dobijemo podatke. Sve komande se kucaju u status prozoru, a nakon otkucane komande se pritiska ENTER, što šalje komandu serveru.

Osnovne IRC komande

IRC komandi ima jako mnogo ali ovde ćemo obraditi samo one koje su vam neophodne za normalan chat.

 • /msg nickserv register password vas_e-mail - registruje nick pod kojim ste konektovani, password birate sami i on ima minimum 5 karaktera
  (na pr. /msg nickserv register 12345 petrovic@yahoo.com)
 • /msg nickserv identify password - identifikujete se sa vašim nickom prilikom svake konekcije, gde je password šifra koju ste koristili prilikom registracije nicka
  (na pr. /msg nickserv identify 12345)
 • /nick novi_nick - promena vašeg trenutnog nicka u neki novi, gde je novi_nick nick u koji menjate svoj nadimak
  (na pr. /nick Perica)
 • /join #kanal - komanda kojom ulazite na željeni chat kanal, gde je #kanal ime chat sobe u koju želite da udjete
  (na pr. /join #pancevo)
 • /msg nick text - šalje privatnu poruku nicku, gde je nick nadimak osobe kojoj šaljete privatnu poruku, a text je poruka koju šaljete
  (na pr. /msg Pera Cao, kako si?)
  Privatnu poruku možete poslati i tako što ćete dvaput klikunuti na nečiji nick i onda pričati sa istim u novom pozoru koji će vam se otvoriti.

Ostale IRC komande

Kao što smo rekli na početku IRC komandi ima strašno mnogo i nema smisla pamtiti ih sve napamet. Dovoljno je da znate samo one koje se koriste svaki dan, svih ostalih se lako možete podsetiti uz pomoć servera i komande HELP.

 • /msg ChanServ help - lista komandi ChanServ servisa
 • /msg NickServ help - lista komandi NickServ servisa
 • /msg BotServ help - lista komandi BotServ servisa
 • /msg MemoServ help - lista komandi MemoServ servisa
 • /msg OperServ help - lista komandi OperServ servisa
 • /msg HostServ help - lista komandi HostServ servisa